آخرین اخبار

ساخت مرکز جامع درمان بستر ۱۰ تخت خوابی لنده

ساخت مرکز جامع درمان بستر ۱۰ تخت خوابی لنده

نشست شورای سلامت شهرستان لنده با حضور اعضا و نماینده بنیاد مستضعفان در سالن شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزارش. مهندس یزدان پرست مدیر طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در شهرستان لنده از ساخت مرکز جامع درمان بستر با...

ادامه مطلب ...
آغاز به کار ۱۵ صندوق آبادانی و پیشرفت طرح محرومیت زدایی بنیاد علوی در روستاهای شهرستان لنده

آغاز به کار ۱۵ صندوق آبادانی و پیشرفت طرح محرومیت زدایی بنیاد علوی در روستاهای شهرستان لنده

در راستای طرح محرومیت زدایی شهرستان لنده و به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و ارتقا ظرفیت‌ها جوامع روستایی بنیاد علوی به کمک دانشگاه خوارزمی نسبت به راه اندازی صندوق‌های آبادانی و پیشرفت در 15 روستای پایلوت شهرستان...

ادامه مطلب ...
آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌های فنی در صندوق های آبادانی و پیشرفت روستاهای شهرستان لنده

آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌های فنی در صندوق های آبادانی و پیشرفت روستاهای شهرستان لنده

در راستای طرح محرومیت زدایی شهرستان لنده و به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و ارتقا ظرفیت‌ها جوامع روستایی بنیاد علوی به کمک دانشگاه خوارزمی نسبت به راه اندازی صندوق‌های آبادانی و پیشرفت در 15 روستای پایلوت شهرستان...

ادامه مطلب ...