آرشیو "عکس و فیلم"

افتتاح سه مدرسه بنیاد مستضعفان در کهگیلویه و چرام

افتتاح سه مدرسه بنیاد مستضعفان در کهگیلویه و چرام

سه مدرسه در القچین و تنگ هیگون و روستای نهضت آباد که توسط بنیاد مستضعفان در شهرستان های کم برخوردار چرام و کهگیلویه افتتاح شد. شایان بذکر است که بنیاد مستضعفان در راستای تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار کشور اقدام...

ادامه مطلب ...