ساخت مرکز جامع درمان بستر ۱۰ تخت خوابی لنده

ساخت مرکز جامع درمان بستر ۱۰ تخت خوابی لنده

نشست شورای سلامت شهرستان لنده با حضور اعضا و نماینده بنیاد مستضعفان در سالن شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزارش. مهندس یزدان پرست مدیر طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در شهرستان لنده از ساخت مرکز جامع درمان بستر با...

ادامه مطلب ...