آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده از روند اجرای آسفالت معابر عمومی شهرک فجر بازدید کرد.

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

سایت خبری لنده

مهندس مرادی پور در جریان این بازدید گفت؛ طرح آسفالت معابر  این منطقه از شهر لنده توسط بنیاد علوی در حال انجام است.

مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده اظهار داشت؛ در قالب اجرای این طرح بیش از ۱۷ هزار متر مربع آسفالت ریزی در این منطقه انجام میشود.

مهندس مرادی پور گفت؛ برای اجرای این طرح بیش از ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات بنیاد علوی اختصاص یافت.

مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده در این بازدید ضمن تشکر از فعالیت های عمرانی  شهرداری لنده با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات ساکنین این بخش از شهر بر تسریع اجرای طرح آسفالت ریزی معابر تاکید کرد .

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهرک فجر لنده توسط بنیاد علوی+تصاویر