سفردوره ای به شهرستان لنده؛

گزارش تصویری بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از لنده

گزارش تصویری بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از لنده