کشاورزان لنده در بازدید علمی ترویجی به شهرستان جهرم

کشاورزان لنده در بازدید علمی ترویجی به شهرستان جهرم رفتند .

در سفری دو روزه، مدیر جهاد کشاورزی لنده، نماینده بنیاد علوی بهمراه گروهی از کشاورزان از ظرفیت‎های کشاورزی بخش شهرستان جهرم بازدید کردند.

سایت خبری لنده-همتی مدیر جهاد کشاورزی لنده در گفتگو با این پایگاه خبری گفت؛ با حمایت بنیاد علوی توانستیم تعدادی از کشاورزان شهرستان را جهت بازدید از باغات مرکبات جهرم بیاوریم تا از ظرفیت های کشاورزی این شهرستان در راستای توسعه و تقویت باغات مرکبات خود استفاده کنند.

کشاورزان لنده

وی افزود؛ کارهای کارشناسی خوبی در این شهرستان انجام شد و انتظار داریم کشاورزان نهایت استفاده را ببرند واصول فنی کشت مرکبات را در لنده به منصه ی ظهور بگذارند.

همتی نژاد افزود؛ سه اقلیم آب و هوای گرمسیری، نیمه گرمسیری و سرد سیری و میانگین بارش بالای بارندگی در طول سال میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه بخش کشاورزی باغی در این شهرستان باشد.

گفتنی است طی سالهای اخیر استفاده از روش های چون تور کشی، استفاده از بخاری های باغی تغییر در اصلاح نوع کشت باعث شده است بخش کشاورزی باغی این شهرستان رشد چشمگیری داشته باشد .

 

وی افزود؛ کارهای کارشناسی خوبی در این شهرستان انجام شد و انتظار داریم کشاورزان نهایت استفاده را ببرند واصول فنی کشت مرکبات را در لنده به منصه ی ظهور بگذارند.همتی نژاد افزود؛ سه اقلیم آب و هوای گرمسیری، نیمه گرمسیری و سرد سیری و میانگین بارش بالای بارندگی در طول سال میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه بخش کشاورزی باغی در این شهرستان باشد.گفتنی است طی سالهای اخیر استفاده از روش های چون تور کشی، استفاده از بخاری های باغی تغییر در اصلاح نوع کشت باعث شده است بخش کشاورزی باغی این شهرستان رشد چشمگیری داشته باشد .
وی افزود؛ کارهای کارشناسی خوبی در این شهرستان انجام شد و انتظار داریم کشاورزان نهایت استفاده را ببرند واصول فنی کشت مرکبات را در لنده به منصه ی ظهور بگذارند.همتی نژاد افزود؛ سه اقلیم آب و هوای گرمسیری، نیمه گرمسیری و سرد سیری و میانگین بارش بالای بارندگی در طول سال میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه بخش کشاورزی باغی در این شهرستان باشد.گفتنی است طی سالهای اخیر استفاده از روش های چون تور کشی، استفاده از بخاری های باغی تغییر در اصلاح نوع کشت باعث شده است بخش کشاورزی باغی این شهرستان رشد چشمگیری داشته باشد .