کارگاه ساخت زیورآلات گلدوزی در سرآسیاب لنده

در روستای سرآسیاب از توابع شهرستان لنده دختری زندگی می کند که زیبایی را بر قامت نخ مب کند و زیورآلات گلدوزی می سازد پای صحبت هایش که نشستیم ….