نوعدوستی زنان لنده ای به سیل زدگان؛

وقتی سیل تبدیل به کلاس ایثار میشود-پخت نان محلی زنان لنده با هدف کمک به سیل زدگان

سایت خبری لنده؛ این روزها که طبیعت روی نامهربانش را به بخشی از سرزمینمان نشان داده و سیلاب به خانه و کاشانه هموطنانمان زده است، مردم دیگر مناطق ایران عزیز دست به دست هم داده‌اند که با مهربانی‌هایشان مرهمی بر نامهربانی طبیعت باشند.

کمک‌های نقدی و غیر نقدی که از سراسر سرزمینمان به سمت مناطق سیل‌زده فرستاده می‌شود، در کنار فعالیت‌های امدادی بی چشم‌داشت صدها نفر با هر جایگاه و مقامی برای خدمت رسانی گسیل شدند و این سیل تبدیل به کلاس ایثار شده است.

در این راستا گروهی از زنان شهر لنده در مسجد حضرت رسول اکرم شهرک فجر یکی از محلات این شهر دور هم جمع شدند و با پخت نان محلی می خواهند سهمی در کمک رسانی به هموطنان خود داشته باشند.

در این حرکت انسانی بیش از ۳۰ نفر از زنان و دختران نجیب دیار لنده برای پخت  ۶۰ هزار نان دور هم جمع شدند. «زنان شهرک شهید رجایی» نمونه کوچک از دنیای محبت این روزهای مردمان ایران‌ عزیزند که لحظه ای هم میهنان خود در مناطق سیل زده را فراموش نخواهند کرد.