کسب و کار خانم طاهری

بانوی لنده ای و تحقق اقتصاد مقاومتی با پرورش زنبور عسل+تصاویراین کارها مردانه است،این کار مناسب خانمها نیست،کار دیگر را شروع کن و… این سخنان را بعضا از زبان خانم هایی که برای شروع یک کار اقدام کرده اند یا از زبان اطرافیانشان شنیده ایم. اما گاهی همتی مردانه باعث ورود یک خانم به این حوزه ها می شود.

یاسمن طاهری؛ عضو صندوق بنیاد علوی از آن دست خانمها با همت مردانه است که با انگیزه و اشتیاق و دریافت وام از بنیاد علوی وارد کار پرورش زنبور عسل می شود.

او می گوید ؛ زنبورداری شغلی با درآمد مناسب اما مشقت فراوان دارد که ورود به آن در کنار علاقه، نیازمند همتی قوی و مردانه است.

منطقه لنده به دلیل زمستان معتدل و نزدیکی به مناطق سردسیری بستر مناسبی است برای کسانی که بخواهند وارد شغل زنبورداری شوند.

 

به گفته ایشان در ابتدای کار به او می گفتند: این یک کار مردانه است و بهتر است که کار دیگری را دنبال کند.
اما از یک سو علاقه و پشتکار و از سویی دیگر آسان بودن شرایط راه اندازی کسب و کار  و حمایت بنیاد علوی وی را تشویق به ورود این حرفه می کند و تا کنون نیز با علاقه و جدیت در حال فعالیت است.

خانم طاهری معتقد است به رغم سختی این کار می تواند با مشکلات آن کنار بیاید و تداوم امر پرورش زنبور نشان از اهتمام ایشان در این کار است.

این بانوی فعال لنده ای کار خود را ابتدا با تعداد کمی کلنی زنبور آغاز و با دریافت تسهیلات از صندوق های توان افزایی بنیاد علوی تعداد کلنی ها را افزایش می دهد و سختی کار پرورش زنبور برایش کمتر میشود.

این بانوی کار آفرین از وقتی که شنیده بنیاد علوی با خرید یکجای عسل تولید شده توسط زنبورداران شهرستان لنده از آنان حمایت می کند در کار خود بیشتر مصمم شده است.