دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده؛

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/از احداث کانال آبرسانی کشاورزی تا ساماندهی جاده ی ارتباطی+تصاویر

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان در لنده اظهار داشت؛ پروژه مذکور بطول تقریبی ۳۵۰ متر با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان احداث میشود.

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر

به گزارش سایت خبری لنده؛ دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به این مهم از آغاز عملیات احداث کانال بزرگ آبرسانی کشاورزی روستای محروم موگر خبر داد.

مهندس مرادی پور با اشاره حمل مصالح مورد نیز از بستر خروشان رودخانه مارون گفت؛ با همه سختی که وجود داشت در راستای رفع مشکل کشاورزان این منطقه محروم مصالح مورد نیاز به روستا انتقال داده شد و کار اجرایی این کانال کشاورزی آغاز شد.

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان در لنده اظهار داشت؛ پروژه مذکور بطول تقریبی ۳۵۰ متر با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان احداث میشود.

وی خاطرنشان کرد؛ با بهره برداری از این کانال آبرسانی، کشاورزی در سطح تقریبی ۱۰۰ هکتار برای کشاورزان این منطقه تسهیل میشود که در سال جهش تولید نقش موثری در افزایش تولیدات کشاورزی شهرستان لنده ایجاد می شود.

مرادی یادآور شد؛ همزمان با احداث کانال کشاورزی جاده ی ارتباطی روستا بهسازی گردید.

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر

مارون خروشان نتوانست سد راه بنیاد علوی در خدمت رسانی به موگر شود/ آغاز احداث ۳۵۰ متر کانال آبرسانی کشاورزی در زادگاه شهید طیب +تصاویر