پایان برداشت گندم از مزارع شهرستان لنده و شروع کشت برنج

فصل کاشت نشاء برنج در مزارع شهرستان لنده + تصاویر

بارندگی های خوب امسال بهانه ای شد که زمین هایی که به دلیل کم آبی سالیان گذشته کشت نمی شدند دوباره بستری مناسب برای کشت شوند ، بالا رفتن میزان بارش سبب شد  که کشاورزان این خطه انگیزه ای مضاعف یابند  تا از تمامی ظرفیت زمین های دیم و آب خود استفاده کنند . در این مطلب تصاویر زیبا از زحمت کشاورزان خوب شهرستان لنده که بصورت سنتی اقدام به بر داشت مزارع گندم و جو در منطقه موگرمون و گرداب  نمودند و همچنین گوشه ای از زحمت کاشت نشاء برنج در منطقه دورق درج شده است.

    در لنده همچون سایر نقاط کشور زنان نیز همپای مردان در مزارع کاشت نشاء برنج همپای مردان برای به چرخش درآوردن چرخ های اقتصاد خانواده تلاش می کنند ، گفتنی سالیانه ارقام مختلف برنج مانند : چمپا، شمیم ، فجر و … در شهرستان لنده کشت می شود