عکس-افتتاح فاز دوم صندوق های توان افزایی بنیاد علوی

با حضور مدیر طرح توان افزایی بنیاد علوی در روستای دشت ناصری فاز دوم صندوق های توان افزایی با افتتاح صندوق این روستا رسما کلید خورد. در حاشیه این مراسم مهندس پوریزدان پرست ضمن اشاره به پتانسیل های خاص این روستا از مردم خواست که با همت بالا از بنیاد علوی برای رسیدن به اشتغال پایدار و آبادانی روستای خود استفاده کنند