سید محمد پور یزدان پرست اعلام کرد

زمین های شهرستان لنده با تخفیف ۹۰٪‌ سندشان صادر می شوند

زمین های شهرستان لنده با تخفیف ۹۰٪‌ سندشان صادر می شوند

مجری ملی طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده با توضیح این طرح در بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از شهرستان لنده گفت :تفاهم نامه ای به همت بنیاد علوی و بنیاد مسکن در خصوص ساماندهی سند زمین های روستایی و شهری شهرستان لنده به تصویب رسید.
یزدان پرست افزود : بر اساس تفاهم انجام شده فرصتی برای شهروندان شهرستان لنده ایجاد شده است تا در ۲ حوزه قیمت زمین و صدور سند از تخفیف استفاده کنند. در این فراخوان که از تاریخ شنبه ۱۷ شهریور ۹۷ به مدت دو ماه ادامه دارد، شهروندان زمان دارند تا با مراجعه به شعبه بنیاد مسکن شهرستان لنده که در هفته پیش افتتاح گردید نسبت به تهیه و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.
در این راستا و جهت رفاه حال شهروندان، بنیاد علوی با هماهنگی انجام شده با سازمان ثبت اسناد و اموال کل کشور و استانداری کهگیلویه و بویراحمد نسبت به اختصاص فضا و لوازم مورد نیاز اداره ثبت از قسمتی دفتر اداری خود جهت حضور کارشناسان اداره مربوطه در شهرستان لنده اقدام نموده است.

زمین های شهرستان لنده

زمین های شهرستان لنده

وی گفت : افرادی که زمینهای مسکونی و کشاورزی آنها متعلق به منابع طبیعی است و تاکنون نسبت به تغییر مالکیت زمین خود اقدام ننموده اند فرصت دارند در زمان اعلام شده از تخفیف ۹۰٪ قیمت زمین استفاده کنند، بدیی است زمینهایی با مالکیت شخصی از این تخفیف برخوردارنمی شوند.
همچنین در خصوص صدور سندهای کشاورزی و مسکونی روستایی و شهری نیز این امکان فراهم شده است تا افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی می باشند و تاکنون نسبت به طی مراحل صدور سند خود اقدام ننموده اند از تخفیف ۵۰٪ بنیاد علوی در این طرح استفاده کنند.
وی افزود : با تفاهم انجام شده، در خصوص هزینه زمین ۸۰٪ را بنیاد مسکن، ۱۰٪ را بنیاد علوی و ۱۰٪ را متقاضی پرداخت خواهد نمود. همچنین در خصوص صدور سند نیز بنیاد علوی ۵۰٪ و افراد مشمول این طرح (زیر مجموعه نهادهای حمایتی) نیز ۵۰٪ الباقی را پرداخت خواهند نمود.
شایان ذکر است تسهیل در صدور سند اراضی و املاک در شهرستان لنده با هماهنگی بنیاد علوی و بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد صورت میگیرد و هدف اصلی آن تبدیل اراضی بلاتکلیف و نسق های موجود به سند های رسمی در آینده و حل مشکل وثیقه در استفاده از وام های اشتغال زایی در این شهرستان عنوان شده است.

زمین های شهرستان لنده

زمین های شهرستان لنده