مدیر طرح توان افزایی شهرستان لنده خبر داد؛

راه اندازی اولین کلنیک مشاوره مشاغل روستایی در شهرستان لنده + تصاویر

سایت خبری لنده : مشاوره های کسب و کار نقش تعیین کننده ای در راه اندازه و پایدارسازی مشاغل روستایی بر عهده دارند.  دکتر اصغر طهماسبی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مجری طرح توان افزایی بنیاد علوی در شهرستان لنده از راه اندازی اولین کلنیک مشاوره مشاغل روستایی در شهرستان لنده خبر دادند.

دکتر اصغر طهماسبی

ایشان اشاره کردند اعضای صندوق های پیشرفت و ابادانی روستاها روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر می توانند بطور رایگان از خدمات مشاوره این مرکز واقع در دفتر اداری بنیاد علوی (ساختمان قدیم شهرداری)استفاده نمایند. در ارتباط با خدمات و مشاوره های این مرکز، دکتر طهماسبی اضافه کردند که در این مرکز با بررسی سوابق، توانمندیها و چالش های مراجعین در راه اندازی و پایدارسازی مشاغل روستایی مشاوره و راهنمایی های متناسب در زمینه شناسایی فرصت های کسب و کار، تهیه طرح توجیهی و توجیه فنی و اقتصادی مشاغل، اخذ مجوز ها و دریافت تسهیلات، و بازاریابی و فروش محصولات به اعضاء صندوق های توان افزایی روستایی بنیاد مستضعفان در لنده  ارایه خواهد شد.

راه اندازی اولین کلنیک مشاوره