برترین های کنکور نود هشت لنده؛

درخشش دانش آموزان شهرستان لنده در کنکور ۹۸+اسامی

نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد و دانش آموزان لنده ای رتبه های بسیار خوبی را برای خود و شهرستان به ارمغان آوردند. 

به گزارش سایت خبری لنده؛ نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد و بر این اساس ۱۹۱ هزار داوطلب در مرحله نهایی کنکور ۹۸ پذیرفته شدند.

نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ به صورت کارنامه، روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی “پذیرش با آزمون” شدند تا ساعت ۲۴ روز شنبه، ۲۶ مرداد فرصت داشتند با توجه به اطلاعیه شامل اصلاحات جدید رشته‌ها نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

 از تعداد ۸۲۳ هزار و ۲۸۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی تعداد ۴۵۳ هزار و ۳۲۷ ، به عبارتی ۵۴.۴۷ درصد داوطلبان نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کردند.

در پی  اعلام رسمی نتیجه نهایی کنکور سال ۱۳۹۸ دانش آموزان شرکت کننده از شهرستان لنده در این آزمون رتبه های بسیار خوبی را برای خود و شهرستان به ارمغان آوردند و ۳۹ کرسی دانشجویی از دانشگاههای معتبر کشور را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه اسامی این دانش آموزان بهمراه دانشگاه های آنان آورده شده است.

۱-جابر روزخوش ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدایزدپناه یاسوج | فرهنگیان- آزاد
۲-مالک سلمان شهروئی منطقه ۳ آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدایزدپناه یاسوج | فرهنگیان- آزاد
۳-رعنا مصطفوي منطقه ۳ آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس کوثریاسوج | فرهنگیان- آزاد
۴-کبري ولی زاده منطقه ۳ آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس کوثریاسوج | فرهنگیان- آزاد
۵-خورشید تقی پور منطقه ۳ آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس کوثریاسوج | فرهنگیان- آزاد
۶-فرناز خالقی نژاد ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس کوثریاسوج | فرهنگیان- آزاد
۷-لیلا صدري دلیک منطقه ۳ اموزش تربیت بدنی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان- آزاد
۸-زهرا صدري دلیک منطقه ۳ اموزش تربیت بدنی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان- آزاد
۹-رعنا طهماسبی زاده کتج منطقه ۳ بهداشت عمومی|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانه
۱۰-پریسا عزیزي منطقه ۳ بهداشت عمومی|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه
۱۱-مهشید محمدي اصل ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه
۱۲-یاسین فتحی منطقه ۳ پرستاري|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه
۱۳-محبوبه محبوبی منطقه ۳ پرستاري|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه
۱۴-سمانه احمدي منطقه ۳ پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
۱۵-کورش روزبه ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه
۱۶-جواد یونسی کتج منطقه ۳ پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه
۱۷-شیوا نوروزي منطقه ۳ پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم
۱۸-شهاب ناطق پور منطقه ۳ تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانه
۱۹-سیده زهرا میري منطقه ۳ دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه
۲۰-زهرا نظري ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) دندانپزشکی |دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم
۲۱-سینا محمدي مال اخوند منطقه ۳ دندانپزشکی |دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم

۲۲-مجتبی جرنده پزشکی |دانشگاه-همدان
۲۳-زهرا دهبان نژاد منطقه ۳ روانشناسی|دانشگاه یاسوج | روزانه

۲۴-فائزه رضوي منطقه ۳ زمین شناسی|دانشگاه شیراز | روزانه
۲۵-ناهید خالقی نژادي منطقه ۳ علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه
۲۶-سیما حسینی ایثارگر( ۵درصد ظرفیت) علوم تربیتی|دانشگاه شیراز | روزانه
۲۷-فرزانه رنجبر ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه
۲۸-فرزانه هاشمی منطقه ۳ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه
۲۹-سبحان پرهیز منطقه ۳ کاردانی فوریت هاي پزشکی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه
۳۰-فرشید علیدادي منطقه ۳ کاردانی فوریت هاي پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
۳۱-مهرداد عزیزي کتج منطقه ۳ کاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
۳۲-محمدرضا بهروز ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه
۳۳-نازنین طهماسبی زاده کتج منطقه ۳ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور-اهواز | روزانه
۳۴-صابر مرادي منطقه ۳ مهندسی بهداشت حرفه اي وایمنی کار|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه
۳۵-آرمان شیروزاده منطقه ۳ مهندسی بهداشت محیط|دانشکده علوم پزشکی لارستان | روزانه
۳۶-کوثر فتحی زاده ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه
۳۷-علیرضا بهروز ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) مهندسی شیمی|دانشگاه صنعت نفت | روزانه
۳۸-زهرا نادري ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت) میکروبیولوژي|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه
۳۹-سودابه عسکري منطقه ۳ هوشبري|دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه