حمایت بنیاد مستضعفان از بانوی هنرمند لنده

 

الهام مهربان بانوی اهل سرآسیاب شهرستان لنده، دومین پایلوت مستضعفان است که با حمایت این نهاد انقلابی اقدام به راه اندازی یک کارگاه خانگی نمد دوزی کرده است و گذران زندگی می کند