معاون طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی؛

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر


به گزارش سایت خبری لنده؛ معاون طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در جمع سفیران پیشرفت و آبادانی شهرستان لنده گفت؛ پیرو ماموریت ابلاغی مقام معظم رهبری به بنیاد علوی، توانمند سازی مردم مناطق محروم در راستای تسلط بر سرنوشت و پیشرفت آبادانی از اولویت هاست.

وی خاطر نشان کرد؛ پیشرفت و توسعه مورد تاکید رهبر انقلاب تفاوت جدیش آن است که اَنفسی است، یعنی تک تک آدم های یک منطقه مخاطب قرار می گیرد. اینطور نیست که یکسری پروژه پرتابی از بالا تصویب و برای اجرا به منطقه ای ابلاغ شود. طرح پیشرفت و آبادانی یک منطقه در قالب سندی که بر اساس استعداد ها، ظرفیت و پتانسیل های بومی آن منطقه توسط خود مردم تدوین خواهد شد اجرایی میشود.

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

سید فرهاد قادریان افزود؛ وظیفه شما سفیران توسعه، پیشرفت و آبادانی در گام اول، ایجاد خود باوری و تلاش برای بوجود آوردن تعلق خاطر در مردم است نسبت به منطقه ای که درآن زندگی میکنند. تلاش کنید در مردم یک روستا احساس بالندگی بوجود آوردید بطوریکه یک روستایی به عنوان یک تولید کننده به خود افتخار کند.

سید فرهاد قادریان خاطر نشان کرد؛ روستاهای زیادی وجود دارد که تمام زیر ساخت های عمرانی برای آنان تامین شده بود و امروز خالی از سکنه هستند چراکه مردم آن مناطق تعلق خاطری نسبت به محل زندگی خود نداشتند.

معاون بنیاد علوی گفت؛ ایجاد پل و جاده و تامین برق و گاز و غیره ابزار توسعه هستند و نمی توان گفت اگر منطقه ای این موارد برایش تامین شد به توسعه رسید و آن چیز که برای رسیدن به توسعه از همه اینها مهمتر است نیروی انسانی است.

مهندس قادریان بیان کرد؛ در گام نخست باید سند پیشرفت و آبادانی برای هر منطقه تدوین کنید، با نزدیک شدن به مردم و بهره گرفتن از ظرفیت نخبگان بر اساس ظرفیت هاو پتانسیل های موجود هر منطقه این سند را تنظیم کنید .

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

ایشان خطاب به سفیران پیشرفت و آبادانی لنده گفت؛ وقتی سند توسعه برگرفته از نیازمندی های خود مردم باشد، همین مردم هم پای کار خواهند آمد و برای اجرای برنامه های که خود گردآوری کردند همکاری خواهند داشت.

قادریان گفت؛ این مسیر پیاده سازی شده بهانه ای است تا مردم توانمندتر و خود بر امورات خود تسلط تر شوند.

مهندس قادریان با اشاره به نقش پشتیبانی بنیاد علوی نیز خاطرنشان کرد؛ بنیاد علوی به عنوان حمایت کننده مناطق محروم در جریان روند تنطیم سند توسعه هر منطقه در کنار شما سفیران پیشرفت و آبادانی و مردم هر خواهد بود ، هر جا نیاز به حمایت داشتید ورود خواهیم کرد. اگر در برنامه نویسی مشکل داشتند کمک میکنیم. فارغ از اصلاحات عجیب و غریب برنامه نویسی توسعه از بهترین اساتید استفاده خواهیم کرد و در ادامه اگر برای پیاده سازی برنامه ها کمک خواستند، برای اجرای بند بند برنامه های سند توسعه نیز کمک میکنیم و شانه به شانه آنها هستیم .

معاون طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در پایان اظهار داشت؛ امروز شما عزیزان سفیران پیشرفت و آبادانی نهادی هستید که تولیت آن مقام معظم رهبری است و امانت های از انفال مسلمین در اختیار شماست،پس تلاش کنید به بهترین شکل از این امانت ها استفاده شود.

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر

تدوین سند توسعه پیشرفت و آبادانی برای روستاهای لنده+تصاویر