بیداری اراده ها برای پیشرفت/کارگاه قالی بافی خانم آذر بخش

سایت خبری لنده-اینجا لنده است، شهرستانی که قریب به یک سال از استقرار تیم محرومیت زدایی بنیاد علوی در آن میگذرد.
از ابتدای شروع بکار طرح آبادانی و پیشرفت لنده ایده ی راه اندازی صندوق های توان افزایی در مناطق روستایی در دستور کار بنیاد علوی قرار گرفت و گروه تسهیلگران این طرح به احصای ظرفیت های هر منطقه پرداختند و امروز صندوق های توان افزایی احیا گر مشاغل خرد روستایی در این شهرستان شده است.طرح های اشتغال زایی به سرعت در حال گسترش است و در جای جای مناطق روستایی لنده می توان نتایج آن را در غالب مشاغل مختلف همچون کارگاه های فرش و گلیم بافی، مزارع گیاهان دارویی، کارگاه های خیاطی، پرورش قارچ، مرغ و جوجه کشی، گلسازی و گلخانه و … مشاهده کرد.

در لنده به مانند قلعه گنج اولین تجربه بنیاد مستضعفان- بنیاد علوی، شعار «کار بامردم برای مردم است» آنگونه که در این طرح بنیاد صرفا به ارائه کمک های نقدی یا کالایی بسنده نکرده است و تلاش میکند روحیه کار کردن و کارآفرینی را در بین مردان وزنان لنده ای تغییر دهد.
امروز در هر یکی از روستا های لنده که قدم بگذاریم خواهیم دید مردمان آن روستا در تکاپو و با راه اندازی مشاغل کوچک روستایی استارت فعالیت های اقتصادی خود را زدند و امروز کار بجایی رسید که اکثریت کار آفرینان درصدد هستند با کمک گرفتن از ظرفیت بنیاد علوی کارگاه های خود را توسعه و میزان تولیدات و فعالیت های خود را بیشتر نمایند.

در ادامه تهیه گزارشات این پایگاه خبری از مشاغل کوچک به سراغ بانوی کارآفرین از روستای ایدنک رفتیم تا ببینم هنری که در گذشته منبع در آمد زایی اکثریت بانوان این منطقه بود و سالهاست دیگر به مانند گذشته در میان مردمان لنده رونقی ندارد و در ماه های اخیر بانوان جوان در روستاهای لنده سعی در شکوفایی مجدد این هنر دارند رفتیم.

ریحانه آذربخش بانوی ۲۰ ساله از روستای ایدنک، هنر زیبای گلیم و قالی بافی را از مادر یاد گرفته است.در سالهای گذشته بافتنی های زیادی داشت ولی در سال های اخیر از آنجا که تهیه مواد اولیه دشوار بود نمی توانست بافتنی داشته باشد.

با اغاز بکار طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده روستای ایدنک زادگاه ریحانه آذر بخش نیز به مانند بسیاری از مناطق روستایی لنده صندوق های توان افزایی در آن تشکیل میشود .

این بانوی هنرمند که به دنبال حمایت نهادی می گشت تا از این طریق بتواند کارگاه قالی بافی خود را راه اندازی کند در همان روزهای ابتدایی فعالیت این صندوق ها عضو صندوق روستا میشود .

صندوق توان افزایی بنیاد علوی در روستای ایدنک به کمک خانم آذر بخش می آید و او با علاقه ی زیادی که داشت مواد اولیه خود را در کمترین زمان ممکن تهیه میکند.

دار قالی خانم آذر بخش بالا می رود و به گفته خودش با پایین آمدن این دار درآمدی بیش از ۶ میلیون در کنار کارهای روزمره زندگی نصیبش خواهد شد.

این بانوی کار آفرین امروز وقتی می بیند این هنر فراموش شده میتواند کمک خرج یک خانواده باشد به سایر بانوان توصیه میکند از این فرصت استفاده و با حمایت بنیاد علوی آنان نیز در این وضعیت بد اقتصادی در آمد زایی داشته باشند.