برنامه های حمایتی رسته ملی گندم بنیاد مستضعفان از گندم کاران لنده+تصاویر

به دعوت نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده، مدیر ملی رسته گندم بنیاد مستضعفان به این شهرستان سفر و در نشستی مشترک با حضور مسئول و دبیر اشتغال نهاد لنده و مدیر جهاد کشاورزی اولویت های توسعه بخش کشاورزی با محوریت چگونگی کمک به گندم کاران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری لنده؛ مهندس مرادی پور مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان لنده در این نشست حمایت و توان افزایی از گندم کاران دشت های آبلش، دشت بن، دشت ناصری، شیتاب و مله شیتاب را از اولویت ها در کمک به توسعه بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کرد.

وی افزود؛ در راستای اجرای با کیفیت برنامه های حمایتی در این حوزه انتظار میرود کشاورزان شهرستان با کارشناسان مربوطه همکاریهای لازم را داشته و توصیه ها و تذکرات ارائه شده را در دستور کار قرار دهند.

در این نشست دکتر مهدی زاده مدیر ملی رسته گندم در بنیاد مستضعفان با اشاره به لزوم حمایت از گندم کاران در این منطقه اظهارداشت؛ با توجه به اینکه قوت غالب مردم نان است و امنیت غذایی نیز از ضروریات می باشد، توجه به این مهم با محوریت توان افزایی گندم کاران در دستور کار قرار میگیرد.

وی با اشاره به برنامه های حمایتی از گندم کاران لنده گفت؛ کمک های زمان دار جهت تامین نهاده ها “انواع کود، سم و آفت کش ها” و در ادامه، کمک به تغییر در روش های کاشت، داشت، برداشت که منجر به افزایش میزان بهره وری در هکتار  و اشتغال پایدار خواهد بود از سری برنامه های حمایتی از گندم کاران لنده خواهد بود.

مدیر ملی رسته ی گندم بنیاد مستضعفان از دیگر برنامه های حمایتی از گندم کاران شهرستان لنده را تامین تجهیزات و ادوات کشاورزی از قبیل ردیف کار ها و پهپاد جهت سم پاشی عنوان کرد.

در ادامه این نشست نیک بخت دبیر واحد اشتغال نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در شهرستان لنده، رسته گندم را جز رسته های پایه و اولویت دار در این منطقه عنوان کرد و اظهارداشت، طی مطالعات انجام گرفته هر ساله بیش از ۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان  زیر کشت گندم و جو میرود.

نیک بخت افزود؛ در نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده پیش بینی شد در سال زراعی پیش رو تا ۱۰۰۰ هکتار از این اراضی تحت پوشش حمایت های توان افزایی و زماندار قرار بگیرد که برای تحقق این مهم ضروری است کشاورزان با کارشناسان جهاد کشاورزی و نهاد پیشرفت و آبادانی همکاری نمایند تا از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده برده شود.

وی ابراز امیداوری کرد با اجرای برنامه های مذکور که تغییر در روش های کشت و نگهداری از اهداف اولیه آنها است شاهد افزایش بهره وری در هکتار برای کشاورزان گندم کار باشیم.