فرماندار لنده؛

با حمایت بنیاد علوی چهار روستای بخش مرکزی لنده از نعمت آب شرب پایدار بهرمند میشوند

فرماندار شهرستان لنده گفت با حمایت مالی بنیاد علوی طرح آبرسانی به ۴ روستای بخش مرکزی اجرایی میشود.

سایت خبری لنده

سید خدادوست موسوی با اشاره به  آخرین وضعیت آبرسانی به روستاهای شهرستان لنده گفت: تامین آب شرب سالم برای روستاها از مهمترین اهداف توسعه ای شهرستان است.

وی افزود: تا کنون آب رسانی به بیش از ۵۰ روستای شهرستان از طریق لوله کشی صورت گرفته است و تعداد ۱۶ روستا نیز با تانکر آب آنان تامین میشود.

فرماندار شهرستان لنده تصریح کرد؛ با همکاری بنیاد علوی چهار روستای صفی خانی، دره بنگ، نرگسی و گندمزار روستاهایی هستند که عملیات آبرسانی به آنها شروع خواهد شد.

وی تاکیدکرد: میزان اعتبار این پروژه بیش از سیزده میلیارد ریال است که در طی سال جاری اجرایی خواهد شد و در فاز دوم نیز به دنبال تامین اعتبار برای سایر روستاها هستیم.

لازم بذکر است در این سالها آبرسانی به این مناطق از طریق تانکر تامین میشد که  قطعا این رویه جوابگوی زندگی روستایی نبود و مسلما این اقدام بنیاد علوی در تامین رفاه روستاییان مثمر ثمر و نقشی مثبت در حفظ مناطق روستایی خواهد داشت.