بازدید هفتم مهندس سعیدی کیا از لنده شهر اولین ها

لنده شهر اولین ها
فیلم بازدید هفتم مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان در مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ از لنده شهر اولین ها ، شهرستان لنده دومین پایلوت محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان است