افتتاح سه مدرسه بنیاد مستضعفان در کهگیلویه و چرام

سه مدرسه در القچین و تنگ هیگون و روستای نهضت آباد که توسط بنیاد مستضعفان در شهرستان های کم برخوردار چرام و کهگیلویه افتتاح شد. شایان بذکر است که بنیاد مستضعفان در راستای تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار کشور اقدام به ساخت و تعمیر و تجهیز ۱۸۰۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ می نماید