اعزام ۴۵۰ نفر از شهرستان لنده به پیاده روی اربعین توسط بنیاد مستضعفان

با کمک هزینه اهدایی بنیاد مستضعفان در شهرستان لنده تعداد ۴۵۰ نفر کربلایی شدند .