مدیر جهاد کشاورزی لنده؛

آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، روشی مرسوم اما اشتباه/تذکر مدیر جهاد کشاورزی لنده به کشاورزان+ تصویر

سایت خبری لنده؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنده در گفت وگو با سایت خبری لنده اظهار داشت؛ سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش مواد الی خاک ،کاهش جمعیت میکروبهای مفید خاک، کاهش عناصر غذایی وافزایش فشردگی خاک وسله بندی خاک، می شود.روشی مرسوم ولی متاسفانه اشتباه در بین کشاورزان نهادینه شده است.

آتش سوزی در مزارع لنده

همتی نژاد افزود؛ خوشبختانه باتوجه به آموزشهایی که توسط کارشناسان پهنه درسطح روستاها برگزار شد آتش سوزی بقایای گیاهی به حداقل رسیده.

وی خاطر نشان کرد؛ کشاورزان عزیز بدانند که سوزاندن بقایای گیاهی مطابق ماده ۶۸۸قانون مجازات اسلامی، مواد ۴ و۶ قانون مدیریت پسماند جرم محسوب شده ومجرمان به جزای نقدی وحبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنده افزود؛ از کشاورزان عزیز انتظار داریم ضمن برخورداری از سوزاندن بقایای گیاهی، نسبت به افزودن بقایای گیاهی به خاک همراه با کود ازته با استفاده از ادوات مناسب به خاک ورزی حفاظتی اقدام نمایند.

حکمت اله همتی نژاد افزود؛ بهره برداران میتوانند با استفاده از تسهیلات حمایتی که درنظر گرفته شده از این ادوات وماشین آلات کشاورزی بهره مند شوند.